Bingobrickor och vinster

En bingoomgång bestäms till det yttre hur brickan ser ut och vad som krävs för att vinna. Det finns ett par olika typer av bingobrickor, det vanligaste numera på olika bingosajter är 75- respektive 90-bollars. Under en omgång brukar flera det röra sig om flera vinstmöjligheter, vanliga sådana är en rad, två rader och full bricka.

75-bollars bingo

75-bollars bingo har sitt namn från hur många bollar som dras under en omgång. Först efter 75 bollar har dragits är spelomgången avslutad. Inte särskilt förvånande är också bollarna numrerade från 1 till 75.

Bingobrickorna består av 25 nummer ordnade i fem vågräta och fem lodräta rader (i vissa bingorum saknar rutan i centrum ett nummer och detta innebär i praktiken att den redan är ikryssad). Denna kvadratiska bricka är kanske den som de flesta associerar främst med bingo. Ofta visas tre sådana 25-nummersboxar vertikalt och då blir det sammanlagt 75 rutor (som på bilden här intill).

Utformningen har även praktiska orsaker: överst på brickan står det ”BINGO” där varje bokstav representerar en kolumn. Var och en av bokstäverna är förenade med en viss del av den totala sifferserien, vilka är:

B: 1-15
I: 16-30
N: 31-45
G: 46-60
O: 61-75

Dessa är främst behjälpligt då spelet sker i bingohallar där den spelande själv får markera varje ruta manuellt. Då brukar också bokstäverna förtydligas med standardiserade namn: Beril, Ivar, Niklas, Gustav samt Olof. När det gäller nätbingo sker markeringen av nummer i stället automatiskt.

Hur vinner man då?
Det handlar om att få en komplett rad vågrätt eller lodrätt. Fast du vinner förstås bara om du hinner före övriga bingospelare som deltar i omgången. Det finns dock flera vinstmöjligheter, vilka brukar vara:

  • En rad – vågrätt eller lodrätt
  • Två rader – oftast räknas bara vågrätt
  • Tre rader – oftast räknas bara vågrätt
  • Fyra rader – oftast räknas bara vågrätt
  • Fem rader – full bricka

Om du vill veta förutsättningarna exakt innan du börjar spela hittar du information om vad som gäller specifikt för den bingosajt där du är medlem.

90-bollars bingo

Här består en omgång av 90 bollar, fast i regel avslutas spelet innan samtliga bollar har dragits (desto fler brickor som är inblandade i spelet desto fortare bör omgången vara över). Precis som antalet bollar är 90 är också bingobrickorna numrerade från 1-90.

På varje bricka ryms 27 rutor, fast det finns bara nummer i 15 av rutorna. Rutorna är fördelade på tre rader och nio kolumner.

Under en omgång 90-bollars bingo brukar vinster ske tre gånger och dessa är för en rad, två rader samt tre rader. Prisstrukturen kan variera, men ofta brukar det vara samma pris för en rad och två rader medan tre rader har en större vinst.

Några odds för 90-bollars bingo
Sannolikhet för att få en rad på fem utrop är mindre än 0,00001%
Sannolikhet för att få en rad efter 45 utrop är ca 8%
Sannolikhet för att få en rad efter 60 utrop är ca 33%
Sannolikhet för att få två rader efter 45 utrop är ca 0,2%
Sannolikhet för att få två rader efter 60 utrop är ca 4%
Sannolikhet för att få tre rader efter 60 utrop är ca 0,1%
Sannolikhet för att få tre rader efter 80 utrop är ca 14%

Källa för bingoodds: Wizardofodds.com